Algemene voorwaarden

Algemeen

Provinto, met als eigenaar Hans van Stam, ook opererend onder de handelsnamen Provinto Wijnadvies en Provinto wijnproeverij 2.0 is statutair gevestigd op:
Kompas 4
2665 BP, Bleiswijk

Het bezoekadres is:
Kompas 4
2665 BP, Bleiswijk
0619431681 te bereiken tussen 9:00-20:00uur
Emailadres: info@provinto.nl

K.v.K.-nummer: 67092861
BTW-identificatienummer: NL002051981B74
Bankrekeningnummer: NL65KNAB0255595190

Toepasselijkheidverklaring

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Provinto. De voorwaarden zijn opgesteld conform de laatst bekende wet- en regelgeving van de EU en Nederland. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de besteller zich akkoord met deze voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig als deze schriftelijk overeengekomen zijn.

Provinto heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.

De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Provinto. Op verzoek wordt je kosteloos een exemplaar toegezonden.

Prijzen en condities

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en verzendkosten.

Bestellingen voor 16.00 uur geplaatst worden als uitgangspunt binnen 1-3 werkdagen op het aangegeven adres bezorgd. Na bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail en word je op de hoogte gehouden van verzending.
Provinto is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Provinto verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door het plaatsen van een bestelling verklaart besteller tenminste 18 jaar of ouder te zijn.

Herroepingsrecht

De overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Provinto product kan gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden. Deze bedenktijd gaat in na ontvangst van de goederen. Als je hiervan gebruik wilt maken meldt dit binnen de bedenktermijn aan Provinto via info@provinto.nl . Binnen 14 dagen vanaf de dag van de melding van herroeping dien je je product retour te sturen. De kosten van retourzending zijn voor jouw rekening.
Het product dient in goede staat en goed verpakt te worden geretourneerd naar Van der Waalsstraat 2A, 2665 JK, Bleiswijk. Terugbetaling vindt plaats op het bij ons bekende bankrekeningnummer, binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product.

Niet tevreden over een product

Indien je niet tevreden bent over een besteld product neem je binnen 14 dagen na ontvangst van het product contact op via info@provinto.nl. In overleg wordt een passende oplossing geboden, waarbij Provinto de uiteindelijke beslissing neemt indien nodig. Indien wordt gekozen voor retourzending zijn de kosten van retourzending voor jouw rekening. Stuur hiervoor de resterende producten binnen 14 dagen na levering of na ontdekking van het gebrek, in goede staat en goed verpakt terug naar Van der Waalsstraat 2A, 2665 JK, Bleiswijk. De waarde van de teruggestuurde fles(sen) wijn wordt na onbeschadigde ontvangst binnen 14 dagen vergoed op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Klachten

Mocht je een klacht hebben dan kan je dit melden via info@provinto.nl. Provinto zal deze klacht zo spoedig mogelijk proberen op te lossen en je hiervan vervolgens direct op de hoogte stellen. Je krijgt in ieder geval binnen 5 dagen bericht. Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht dan kun je dit voorleggen aan de Geschillencommissie.

Overgang risico product

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde producten is voor Provinto. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Provinto kunnen worden uitgesloten. Mocht onverhoopt een fles kapot zijn of ontbreken, teken dan het aantal gebroken en/of ontbrekende flessen aan op de vervoersdocumenten en neem zo snel mogelijk contact met ons op via info@provinto.nl.

Overmacht

Provinto is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Provinto daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer weeralarm, bedrijfsstoring, storing in internetverbindingen, transportvertraging, staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers aan Provinto.

Bescherming persoonsgegevens

De bij een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en voor het contact met de besteller.

Website

De website is met de grootste zorg samengesteld, toch kunnen onjuistheden zich incidenteel voordoen. Bijvoorbeeld door tik- en/of drukfouten. Provinto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onverhoopte onjuistheden op deze website. Ook in het geval van storingen, onderbrekingen of andere oorzaken die leiden tot vertraging in informatieverstrekking en/of levertijden aanvaardt Provinto geen aansprakelijkheid.

Provinto behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande melding de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen. Ook behoudt Provinto zich het recht voor om de website of delen ervan aan beperkingen te onderwerpen.

Toegang verlenen tot besloten of private gedeelten van de website door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden kan te allen tijde door Provinto worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit leidt tot recht op schadevergoeding.

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht en alle auteursrechten van de website van Provinto, inclusief het ontwerp van de website, alle teksten, logo’s, foto’s en afbeeldingen, berusten uitsluitend bij Provinto. Geheel of gedeeltelijk overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Provinto is niet toegestaan en is een inbreuk op bovenvermelde rechten.

Provinto

  • Kompas 4
  • 2665 BP, Bleiswijk
  • Nederland

Social